Office Address

333 M 13, Chiang Mai - Hang Dong Rd., Ban Waen, Hang Dong, Chiang Mai 50230

Phone Number

+66 (0) 53 122 222

Email Address

[email protected]

ใบรับรองธรุกิจ

บริการหลังการขาย

          กุลพันธ์วิลล์ ความจงรักภักดีและความจริงใจ เราได้ปลูกฝังให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ด้วยบริการทั้งก่อนการขายและหลังการขายที่เป็นเลิศในทุกขั้นตอน เราจึงได้รับการรับรองจาก BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI) ในหัวข้อ “บริการหลังการขาย” ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2545

บริการรับรองมาตรฐานสหราชอาณาจักร (UKAS) (มาตรฐานคุณภาพ) ขอบเขต ISO 9001 เวอร์ชัน 2000 สำหรับการจัดหา "การออกแบบบ้านและการก่อสร้างเพื่อขาย ให้กระบวนการบริการหลังการขาย"