Office Address

333 M 13, Chiang Mai - Hang Dong Rd., Ban Waen, Hang Dong, Chiang Mai 50230

Phone Number

+66 (0) 53 122 222

Email Address

[email protected]

PARC THAI EATERY

“ป้าก” แปลว่า ทัพพีในกาษาถิ่นไทยภาคเหนือ เป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะกับแม่ครัวที่รักและใฝ่ฝันอยากจะเป็นแม่ครัวหัวป่าก์

ป้าก มีความหมายห้องกับคำว่า 'จวัก' เครื่องใช้ตักข้าวและแกงทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้าม รูปคล้ายทัพพี ที่หญิงไทยใช้ประกอบอาหารให้โอชารส อันถือเป็นหนึ่งใน 'เสน่ห์ไทย' ใช้ครองใจสามี ครอบครัว แขกเหรื่อ ญาติมิตร แขกบ้านแยกเรือน ให้ได้หลงรักและประทับใจใน “รสไทย” หรือ 'เสน่ห์ปลายจวัก" ที่ทำให้อาหารไทยมีชื่อเสียงก้องโลก

“ป้าก” จึงอยากนำเสนอและถ่ายทอด 'เสน่ห์ปลายจวัก' อาหารไทยที่แรงบันดาลใจมาจากเมนูอร่อยๆ จากบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ตำราแม่ครัวหัวป่าก็ และอาหารไทยบ้านๆ ที่สืบทอดมาจากคุณยายและคุณแม่ ให้ชาวเชียงใหม่แลแขกผู้มาเยือนได้ลิ้มลอง

Menu

Contact Us