Office Address

333 M 13, Chiang Mai - Hang Dong Rd., Ban Waen, Hang Dong, Chiang Mai 50230

Phone Number

+66 (0) 53 122 222

Email Address

[email protected]

PARC THAI EATERY

“ป้าก” แปลว่า ทัพพีในกาษาถิ่นไทยภาคเหนือ เป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะกับแม่ครัวที่รักและใฝ่ฝันอยากจะเป็นแม่ครัวหัวป่าก์

ป้าก มีความหมายห้องกับคำว่า 'จวัก' เครื่องใช้ตักข้าวและแกงทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้าม รูปคล้ายทัพพี ที่หญิงไทยใช้ประกอบอาหารให้โอชารส อันถือเป็นหนึ่งใน 'เสน่ห์ไทย' ใช้ครองใจสามี ครอบครัว แขกเหรื่อ ญาติมิตร แขกบ้านแยกเรือน ให้ได้หลงรักและประทับใจใน “รสไทย” หรือ 'เสน่ห์ปลายจวัก" ที่ทำให้อาหารไทยมีชื่อเสียงก้องโลก

“ป้าก” จึงอยากนำเสนอและถ่ายทอด 'เสน่ห์ปลายจวัก' อาหารไทยที่แรงบันดาลใจมาจากเมนูอร่อยๆ จากบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ตำราแม่ครัวหัวป่าก็ และอาหารไทยบ้านๆ ที่สืบทอดมาจากคุณยายและคุณแม่ ให้ชาวเชียงใหม่แลแขกผู้มาเยือนได้ลิ้มลองMenu